Ceník produktů

  • bez akt. - jednorázová cena bez aktualizace
  • s akt. - včetně aktualizace pro kalendářní rok
  • 1 firma - určeno pro jednu firmu, která produkt použije pro svou vlastní potřebu
  • multiverze - určeno pro firmu zpracovávající více klientů
  • Všechny produkty jsou vytvořeny pro platformu MS Windows.
  • Produkty zasíláme do 5 dnů po uhrazení zálohové faktury.
  • K cenám účtujeme DPH a jednotný poplatek 100 Kč.
Cena nového produktu
Cena aktualizace
1 firma
multiverze
1 firma
multiverze
Název produktu Kód bez.akt. s akt. bez.akt. s akt.
Mzdy
  - pro malé organizace do 25 zaměstnanců MM ... 7.000 (dohoda) 4.500 (dohoda)
  - pro velké organizace do 100 zaměstnanců MV1 ... 12.000 (dohoda) 7.000 (dohoda)
  - pro velké organizace do 200 zaměstnanců MV2 ... 16.000 (dohoda) (dohoda)
  - pro velké organizace nad 200 zaměstnanců MV3 ... 19.000 (dohoda) (dohoda)
Účetní závěrka
  - v plném rozsahu pro auditované firmy ZP 2.000 2.500 3.000 4.000 1.400 2.000
  - zkrácená ZZ 1.200 1.700 2.100 2.800 1.000 1.500
  - plná i zjednodušená ZK ... ... 4.000 5.000 ... 2.500
  - příloha včetně cash flow PC 500 700 800 1.200 400 700
  - závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace ROPO RP 1.500 2.000 2.800 3.600 1.200 1.800
  - závěrka pro společenské a nevýdělečné organizace SONO SO 1.000 1.400 2.000 2.500 800 1.500
Vnitropodnikové směrnice
  - vnitropodnikové směrnice VS 1.200 1.700 2.100 2.800 900 1.600
Spis auditora
  - pro podnikatelské subjekty (1. auditor ve firmě) SAP ... 12.000 ... ... ... 4.000
  - pro podnikatelské subjekty (každý další auditor) SAP ... 6.000 ... ... ... 2.000
Spis daňového poradce
  - spis daňového pradce SD ... ... 5.900 6.900 ... 2.800
Daňová přiznání
  - pro fyzické osoby DPf ... ... 1.000 ... ... ...
  - pro právnické osoby DPp ... ... 1.000 ... ... ...
Ostatní produkty
  - kniha jízd KJ 600 ... ... ... ... ...
  - nabídkový list NL 2.000 ... ... ... ... ...
  - finanční analýza UA 1.000 ... ... ... ... ...

Objednávku můžete vyplnit zde: