Mzdový program

Cílem programu je automatizované zpracování mzdové agendy při uplatnění aktuálních legislativních předpisů a minimalizaci nákladů na mzdové účetnictví. Je určen pro malé a středně velké organizace.

Program umožňuje velmi snadné zadávání údajů v samostatných oknech spolu se základní kontrolou zadaných údajů. Všechny výsledky jsou přehledně zobrazeny na monitoru. Současně program umožňuje zadat vlastní složky mzdy jako jsou náhrady, srážky, odměny a příplatky.

Výpočty se provádějí v rámci jednoho zpracovávaného měsíce. Po kontrole výsledků a odstranění případných chyb při zadání dat se vytisknou všechny sestavy a měsíc se uzavře a tím systém přejde do dalšího měsíce. Do nového měsíce se automaticky převedou všechny mzdové položky s trvalou platností, které zjednodušují zadávání dat. Uživatel se tedy nemusí zabývat pracovníkem, u něhož v měsíci nenastala žádná změna. Po provedení uzávěrky měsíce nelze nic v již uzavřeném měsíci měnit, údaje lze pouze prohlížet a tisknout. Případné chyby se pak řeší jako opravy v otevřeném období.

Přehled důležitých funkcí programu:

 • Evidence osobních a mzdových údajů
 • Vedení mzdových listů
 • Tvorba podkladů pro výpočet mezd
 • Hromadné zadávání mzdových položek
 • Elektronické podání
  • příkazy k úhradě pro elektronické bankovnictví různých bank a formátů
  • ELDP
  • přihlášky / odhlášky SP a ZP
  • oznámení o nástupu do zaměstnání
  • hromadné oznámení zaměstnavatele pro ZP
  • přehled o platbě pojistného na ZP
  • přehled o platbě pojistného pro ČSSZ
  • přehled o penzijním připojištění
 • Výpočet srážek včetně exekucí (zajištění nezabavitelných částek)
 • Zajištění minimální mzdy dle platné legislativy
 • Výpočet zákonného pojištění
 • Tisk výplatních pásek i do bezpečnostních obálek
 • Roční vyrovnání daní, podklady pro dávky sociální podpory
 • Statistická hlášení

V programu jsou vedeny osobní údaje a mzdové údaje o zaměstnancích. V rámci osobních údajů jsou vedeny osobní informace, informace o rodinných příslušnících, datu nástupu do pracovního poměru, popřípadě ukončení pracovního poměru, informace, zda je pracovník veden ve stavu, informace o způsobu vyplácení mzdy, typu pracovního poměru, středisku, funkci, pracovišti, vzdělání, zdravotní pojišťovně apod. Lze zde tisknout přehledy o dovolených, zdravotních pojišťovnách apod.

Ve mzdových údajích je možno zadávat, zda má pracovník mzdu měsíční, hodinovou, úkolovou, denní úvazek, měsíční zálohu, jednotlivé odpočítatelné položky, daňové zvýhodnění na děti, srážky ze mzdy (půjčky, výživné na děti apod.), snížení základů pojištění a další.

V nepřítomnostech se pak zadávají jednotlivé nepřítomnosti zaměstnanců, jejich důvody, způsoby placení nepřítomnosti a částky příslušející v jednotlivých měsících jako náhrada mzdy. V případě nemocenské se automaticky počítá náhrada mzdy dle platných zákonů. V konfiguraci lze nastavit příplatky za noční směny, svátky, soboty a neděle atd.

Výstupy programu

Program poskytuje veškeré tiskové výstupy mzdové agendy včetně elektronických výstupů pro bankovní ústavy, zdravotní pojišťovny, ELDP, penzijní fond.

Je možno tisknout mzdové listy, výplatnice, bankovní příkazy k úhradě mezd na účty zaměstnanců, seznamy plateb placených v hotovosti, přehledy sociálního a zdravotního pojištění. Pro pracovníky placené v hotovosti je vypočítána výčetka platidel.

Lze vypočítat měsíční statistiku, kde lze zjistit celkové hrubé mzdy, daně ze mzdy, srážky, nemocenské a základní údaje potřebné pro statistické výkazy.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s programem.

Nároky na počítač

 • běžné kancelářské PC nebo notebook
 • Windows 98 a novější.

Demoverze

Demoverzi zašleme na požádání, objednáte ji kliknutím na obrázek.

Reference

Mzdový program je v provozu od roku 2006 a používá ho například: