SONO - účetní závěrka pro společenské a nevýdělečné organizace

Podmínkou pro využití účetní závěrky SONO je vlastnictví aplikace MS Excel. Znalost tohoto produktu je v podstatě jedinou podmínkou nutnou ke zpracování účetních výkazů.

Účetní závěrka je zpracována tak, aby co nejméně zatěžovala uživatele po technické stránce.


Verze a obsah závěrky

Účetní závěrka SONO obsahuje následující výkazy:

  • Rozvaha
  • Výsledovka
  • Příloha k účetní závěrce
  • Inventarizace

Zpracování rozvahy a výsledovky je vyřešeno správným vyplněním syntetické předvahy.

Máme k dispozici i starší verze této závěrky pro případ, že by bylo potřeba výkazy zaslat do sbírky listin. Společenství vlastníků jednotek na tuto zákonnou povinnost často zapomínají. :o)

Příloha k účetní závěrce

Příloha je v sestavena tabulkovou formou, ve které jsou obsaženy veškeré povinné náležitosti. Je možné přidat několik vlastních rozšiřujících informací.

Import / export dat

Účetní závěrka dokáže načíst data předvahy a identifikačních údajů z předchozích verzí SONO. Není tedy nutné zadávat údaje opakovaně. Import dat do předvahy je umožněn rovněž z textového souboru, jehož struktura je popsána v nápovědě.

Účetní závěrka umožňuje export dat do souboru XML ve formátu EPO2. Tento soubor je možné použít jako přílohu k daňovému přiznání fyzických i právnických osob na daňovém portálu MF.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s účetní závěrkou.

Nároky na počítač

  • běžné kancelářské PC nebo notebook
  • Windows 98 nebo novější
  • MS Excel 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)