Spis daňového poradce

Produkt je určen pro daňové poradce ČR zpracovávající daňová přiznání pro právnické i fyzické osoby a podstatně usnadňuje jejich práci. Zpracování je řešeno poobně jako u spisu auditora.

Daňový poradce bude mít pomocí tohoto programu ucelený přehled o zakázkách v jednotlivých letech s možností převodu dat jednotlivých klientů do dalších období. Nespornou výhodou je možnost převodu a archivace dat od klienta (má-li podvojné účetnictví) z účetního software do předvahy účetní závěrky. Z předvahy za dané období jsou sestaveny závěrečné účetní výkazy v plném nebo zjednodušeném tvaru.

Zadané a vypočítané údaje jsou automaticky vloženy do formuláře daňového přiznání, kde je lze dále upravovat a následně vytisknout a exportovat do souboru XML ve formátu EPO2 pro elektronické podání na portálu Ministrestva financí ČR.

Struktura programu a způsob práce

Spis daňového poradce je zpracován formou šablon, které lze libovolně upravovat. Vyplněním identifikačních údajů firmy (jméno firmy, adresa, IČ, DIČ...) se tyto hodnoty přenesou do každého nového vzoru, čímž se zbavíte nutnosti vyplňovat stále stejné údaje.

Práci s programem zahájíte vyplněním identifikačních údajů o daňovém poradci, které se rovněž převádějí do nového dokumentu. Dále je třeba zvolit rok zpracování účetního období a založit klienta.

Po těchto nutných krocích již můžete začít využívat jednotlivé šablony dokumentů. Seznam šablon je stále k dispozici v hlavním okně programu spolu se všemi dokumenty, které patří ke klientovi v daném roce. Pro rozlišení mezi zpracovanými dokumenty a nepoužitými šablonami slouží barevné zvýraznění a možnost použít filtr.

Poklepáním na šablonu se otevře aplikace MS Word nebo Excel podle toho, jakým způsobem se bude dokument dále zpracovávat. Okamžitě potom dojde k automatickému doplnění údajů o daňovém poradci a klientovi, roku zpracování apod. na příslušná místa v dokumentu (musí být povoleno zpracování maker v Excelu a Wordu). Nyní lze provádět v dokumentu libovolné úpravy, tisk apod.

Možnost rozšíření

Máte-li nějaký svůj dokument napsaný v MS Excelu nebo Wordu, můžete ho přidat mezi šablony a začít ho používat stejným způsobem. K tomuto účelu jsou přiloženy dva vzorové soubory s podrobným popisem jak toho docílit. Tyto soubory obsahují makra zajišťující doplnění údajů daňového poradce a klienta.

Obsah spisu

Součástí spisu daňového poradce jsou i účetní závěrka v plném i zkráceném rozsahu, které dodáváme i samostatně.

 • Dotazník k získání základních údajů o klientovi
 • Mandátní smlouva
 • Plná moc
 • Účetní závěrka v plném rozsahu
 • Účetní závěrka zkrácená
 • Výpočet daní
  • Parametry výpočtu
  • Odpisy dlouhodobého majetku
  • Pomocné kontrolní listy (leasing, úroky, mzdy)
  • Rekapitulace výpočtu daní
  • Podklady pro OSSZ (pro fyzické osoby)
  • Podklady pro zdravotní pojišťovnu (pro fyzické osoby)
  • Formuláře pro daňové přiznání fyzických osob / právnických osob
  • Pracovní list pro evidenci provedené práce (podklad pro fakturaci)
 • Vyhodnocení zakázky
 • Předávací protokol

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s programem.

Nároky na počítač

 • běžné kancelářské PC nebo notebook
 • Windows 98 nebo novější
 • MS Excel a Word 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)