Kniha jízd

Kniha jízd slouží všem, kteří si chtějí dát jednoduchým způsobem do pořádku evidenci svých soukromých a služebních cest.

Měsíční přehledy jízd nabízí i ekonomické vyhodnocení: průměrnou i celkovou spotřebu paliva, stav tachometru, stav pohonných hmot v nádrži a rozúčtování do účetního dokladu.


Podmínkou pro využití daňových přiznání je vlastnictví aplikace MS Excel.

Na listu Identifikace je nutné doplnit údaje o počátečních stavech a o výši náhrad za stravné používané ve Vaší firmě. Poté již můžete vyplňovat knihu jízd v libovolném měsíci. V knize jízd doplňujete čas odjezdu, čas příjezdu, počet ujetých km samostatně za služební a soukromé jízdy, účel cesty, ostatní náklady a nákup PHM v litrech. Při správném vyplnění těchto údajů dojde k automatickému vypočítání hodnoty stravného. Pokud stravné nechcete poskytnout můžete tento údaj ručně opravit.

Na konci zpracovávaného měsíce máte uvedenou měsíční rekapitulaci. Do této tabulky stačí doplnit konečný stav pohonných hmot v nádrži v litrech a celkovou spotřebu v Kč včetně DPH. Údaj o spotřebě PHM v Kč zjistíte pronásobením spotřeby v litrech a cenami, za které jste tyto pohonné hmoty pořídili.

V listu Rekapitulace již nevyplňujete nic. Slouží Vám pouze k orientaci a přehledu o jízdách v průběhu zpracovávaného roku. Součástí rekapitulace je Roční závěrka. Stisknutím tohoto tlačítka se provede vynulování knihy jízd, nastavení nového ročního období a převedou se konečné stavy tachometru a nádrže do stavů počátečních.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s účetní závěrkou.

Nároky na počítač

  • běžné kancelářské PC nebo notebook
  • Windows 98 nebo novější
  • MS Excel 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)