Spis auditora

Tento produkt je již podle svého názvu určen pro všechny auditory ČR a podstatně usnadňuje jejich práci. Přehledně organizuje veškeré dokumenty potřebné pro zpracování auditu podle firem a účetních období.

Program splňuje podmínky definované Komorou auditorů ČR a příslušných auditorských standardů. Současná verze obsahuje více než 190 šablon, které jsou zpracovány v souladu s Příručkou pro provádění auditů vydanou Komorou auditorů ČR.

Struktura programu a způsob práce

Spis auditora je zpracován formou šablon, které lze libovolně upravovat. Vyplněním identifikačních údajů firmy (jméno firmy, adresa, IČ, DIČ...) se tyto hodnoty přenesou do každého nového vzoru, čímž se zbavíte nutnosti vyplňovat stále stejné údaje. Identifikační údaje klientů je možné také načíst z internetové databáze ARES.

Práci s programem zahájíte vyplněním identifikačních údajů o auditorovi, které se rovněž převádějí do nového dokumentu. Dále je třeba zvolit rok zpracování účetního období a založit klienta.

Po těchto nutných krocích již můžete začít využívat jednotlivé šablony dokumentů. Seznam šablon je stále k dispozici v hlavním okně programu spolu se všemi dokumenty, které patří ke klientovi v daném roce. Pro rozlišení mezi zpracovanými dokumenty a nepoužitými šablonami slouží barevné zvýraznění a možnost použít filtr.

Poklepáním na šablonu se otevře aplikace MS Word nebo Excel podle toho, jakým způsobem se bude dokument dále zpracovávat. Okamžitě potom dojde k automatickému doplnění údajů o auditorovi a klientovi, roku zpracování apod. na příslušná místa v dokumentu (musí být povoleno zpracování maker v Excelu a Wordu). Nyní lze provádět v dokumentu libovolné úpravy, tisk apod.

Možnost rozšíření

Máte-li nějaký svůj dokument napsaný v MS Excelu nebo Wordu, můžete ho přidat mezi šablony a začít ho používat stejným způsobem. K tomuto účelu jsou přiloženy dva vzorové soubory s podrobným popisem jak toho docílit. Tyto soubory obsahují makra zajišťující doplnění údajů auditora a klienta.

Součástí spisu auditora je i účetní závěrka v plném rozsahu pro podnikatelské subjekty, kterou dodáváme i samostatně.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s programem.

Nároky na počítač

  • běžné kancelářské PC nebo notebook
  • Windows 98 nebo novější
  • MS Excel a Word 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)

Soupis všech šablon

Soupis všech šablon ve formátu PDF je ke stažení zde.

Demoverze

Demoverzi zašleme na požádání, objednáte ji kliknutím na obrázek.

Reference

Spis auditora používá například: